Systeem


Het systeem is eigenlijk vrij simpel, door gebrek aan tijd moet het zo eenvoudig mogelijk. Er wordt gespeeld met dubbel weduwschap met 20 koppels voor de overnachtvluchten en 16 koppels voor de vluchten tot 750km.

Oude duiven

Er wordt gespeeld met 36 vliegkoppels die in maart gekoppeld worden en na 10 dagen broeden op weduwschap worden gezet. Door de roofvogelproblematiek is het in februari en maart erg lastig om nestduiven te laten rondvliegen. Ieder jaar vallen zo´n 10 tot 15 duiven ten prooi van de aanwezige roofvogels. Derhalve is er gekozen de duiven een periode binnen te houden en wanneer ze op weduwschap zitten weer los te laten. Programma en overnacht worden gefaseerd, zodat de programma duiven tijdig kunnen presteren op de Vitesse en de overnachters optimaal kunnen presteren eind mei wanneer de eerste overnachtvlucht zich aandient.

 

De doffers zijn gehuisvest in 2 verschillende afdelingen en trainen gezamenlijk van 18:00 tot 19:30 uur. Daarna moeten de duivinnen nog trainen. Omdat dit vaak moeizaam gaat vanwege het tijdstip, worden de duivinnen 1 a 2 keer per week meegenomen naar Genemuiden om de nodige trainingskilometers te maken.

Er wordt twee maal daags gevoerd met Beyers voer, waarin gevarieerd wordt in mengeling afhankelijk van de zwaarte van de vluchten. De duiven die deelnemen aan de een overnachtvlucht worden apart bijgevoerd. Tweemaal per week worden er vitaminen en knoflookolie over het voer gegeven.

Jonge duiven

Omdat er alleen jongen uit het kweekhok komen, lopen er 2 tot 3 rondes van verschillende leeftijden door elkaar. De jongen worden na het spenen z.s.m. geënt tegen paramixo en dit jaar ook tegen pokken. De jongen worden van half april tot half juni verduisterd van 11:00 tot 21:00 uur zodat de duiven rond het middaguur losgelaten kunnen worden en ook nog voor het donker schoongemaakt kunnen worden. Alle jongen moeten indien het kan mee tot Morlincourt, hoe meer ervaring hoe beter! Bij het selecteren wordt achtereenvolgens gekeken naar bouw, afstamming en prestatie.